Het Roosevelt Debat

Een politieke debatavond over het belang van het vrije woord.

16 mei 2024

Dorpshuis "De Vossenkuil"
Bou Kooijmanstraat 48,
4698 AM Oud-Vossemeer

Over het event

De Stichting Roosevelt Oud-Vossemeer organiseert een speciale politieke debatavond op donderdag 16 mei 2024 in dorpshuis de Vossenkuil in Oud-Vossemeer.

Het Roosevelt Debat: Het Erfgoed van de Roosevelts in Oud Vossemeer!

Het eiland Tholen draagt een rijke geschiedenis met zich mee, waarin de wortels van de familie Roosevelt stevig verankerd liggen. Het is dan ook met trots en respect dat het Roosevelt Debat wordt gehouden in Oud Vossemeer, de bakermat van de Roosevelts.

De Stichting Roosevelt Oud-Vossemeer vervult een belangrijke rol in het behouden en verspreiden van het gedachtegoed van de Vier Vrijheden van de Roosevelts: vrijwaring van gebrek, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en vrijwaring van vrees.
Deze fundamentele vrijheden, die door president Franklin D. Roosevelt werden geformuleerd en verdedigd, vormen de kern van de nalatenschap van de Roosevelts. Met name zijn vrouw Eleanor Roosevelt, een onvermoeibare voorvechter van mensenrechten, heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de verspreiding van deze idealen.

Het is dan ook geen toeval dat deze vier vrijheden de basis hebben gelegd voor de oprichting van de universele rechten van de mens door de Verenigde Naties. Hun invloed strekt zich uit tot ver voorbij de grenzen van Tholen en Nederland, en blijft van onschatbare waarde voor de gehele mensheid.

Het Roosevelt Debat in Oud-Vossemeer is niet alleen een eerbetoon aan het erfgoed van de Roosevelts, maar ook een gelegenheid om hun idealen levend te houden en te blijven streven naar een wereld waarin vrijheid en rechtvaardigheid voor allen heersen.

De organisatie is in handen van Stichting Roosevelt Oud-Vossemeer, in samenwerking met de gemeente Tholen, met medewerking van de provincie Zeeland en Four Freedoms door het jaar heen.

Wij danken onze partners voor hun steun en betrokkenheid bij dit initiatief.

Debatavond

Deze avond staat in het teken van de Europese verkiezingen die van 6 tot 9 juni 2024 plaatsvinden. Zoals u wellicht weet, speelt de Europese Unie een cruciale rol bij het ontwikkelen van wetgeving en beleid met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Het Europees Parlement neemt beslissingen over kwesties als mediavrijheid, internetregulering en antidiscriminatiewetten die direct van invloed kunnen zijn op de vrijheid van meningsuiting in de EU-lidstaten.

De uitkomst van de Europese verkiezingen geeft wellicht een indicatie van de politieke trends en ontwikkelingen binnen de Europese Unie over kwesties als vrijheid van meningsuiting, populisme, nationalisme en democratische waarden. Ons debat biedt daarom een uitstekend platform om deze ontwikkelingen te bespreken en te analyseren.

Tijdens de avond wordt ook een link gelegd met de uitreiking van de Four Freedoms Awards op donderdag 11 april jl. in Middelburg. Zoals u wellicht weet, zijn de Four Freedoms Awards een set van internationale prijzen voor personen en organisaties die zich inzetten voor de bevordering en verdediging van de vier vrijheden die de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt heeft benoemd in zijn State of the Union-toespraak van 1941. De vrijheid van meningsuiting staat op deze avond daarom centraal.

Het doel van het debat is om verschillende aspecten van de vrijheid van meningsuiting te belichten, het bewustzijn te vergroten en een platform te bieden voor diverse meningen binnen een veilige en respectvolle omgeving. We willen een atmosfeer creëren waar alle meningen welkom zijn en waar ruimte is voor interactie met het publiek.

Debatavond

Planning en tijdstippen

Debatavond donderdag 16 mei 2024 in Dorpshuis de Vossenkuil, Bou Kooijmanstraat 48, 4698 AM Oud-Vossemeer.
20.00 uur

Opening/Inleiding

door Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland.
20.15 uur

Start debat

op basis van ingebrachte stellingen en commentaar en uitleg van de forumleden en met interactie van de panelleden en het publiek.
22.00 uur

Afsluiting

wordt afgesloten met een borrel.

Ontmoet de sprekers

Hiervoor nodigen we specifieke deelnemers uit voor het debat, deels voormalige Tweede Kamerleden, die zitting nemen in het Forum bestaan de uit de navolgende personen:

Jasper van Dijk

SP

Barbara Oomen

bestuurslid Roosevelt Foundation en hoogleraar mensenrechten

Leen van Dijke

CU

Harm Beertema

PVV

Derk Jan Eppink

BBB

André Bosman

VVD

Roelof Bisschop

SGP

Inleiding

Marleen Sijbers opent de avond van ‘Het Roosevelt Debat’ officieel als ambassadeur Het Erfgoed van de Roosevelts in
Oud-Vossemeer.

Inleiding verzorgd door:
Han Polman,
Commissaris van de Koning in Zeeland.

De Panelleden zijn uit studenten van University College Roosevelt te Middelburg, RSG ’t Rijks te Bergen op Zoom en CSG Prins Maurits te Middelharnis.

Het geheel staat onder leiding staan van
Ferry Mingelen, oud NOS-presentator van politiek nieuws uit Den Haag.

Heeft u specifieke vragen, suggesties of verzoeken? Die kunt u rechtstreeks richten aan Paul Jas, organisatie van Het Roosevelt Debat.
E-mail: debat@rooseveltoudvossemeer.nl – mobiel: 06 51 44 04 93

Sponsors

Deze debatavond is mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester Marleen Sijbers is ambassadeur van de Stichting Roosevelt Oud-Vossemeer